Politoer of politoeren

Wat is Politoer en wat is Politoeren

Oftewel wat is Politoer en wat is politoeren?

Over beide begrippen horen we regelmatig allerlei fabels. Voor de duidelijkheid dus een stukje toelichting over het onderscheid tussen politoer en politoeren

Met politoer wordt meestal verwezen naar de lak die we gebruiken bij het politoerproces. Meer correct is eigenlijk politoervernis of politoerlak maar in de volksmond wordt dit heel vaak aangeduid als politoer. Andere korte aanduidingen voor de opgeloste schellakvernis die politoer eigenlijk is, zijn "lak" of  "vernis". Het woord lak komt uit de politoerwereld en verwijst naar het aantal luizen dat nodig is om een kilo schellak te produceren (zie de pagina met politoerweetjes) terwijl vernis afkomstig is van de plaats Berenice (tegenwoordig Benghazi) die in de oudheid hét centrum voor de handel in harsen en gommen was. Het tegenwoordige woord vernis verwijst dan ook nog steeds naar een transparante oplossing van harsen en/of gommen waarmee een oppervlak bedekt wordt.

 

Politoeren is het werkwoord en geeft dus de bezigheid van het politoeren aan. Het bestaat uit een samentrekking van de woorden "poli" (= veel")  en "toeren" (= rondjes). Politoeren is dus het veel rondjes draaien met een dot om op die manier de politoer, politoervernis of politoerlak op het werkstuk aan te brengen. Met politoeren wordt dus (meestal) niet het meervoud van politoer(vernis) bedoeld.