Houtworm bestrijding

Houtworm bestrijding

Houtworm en boktor bestrijden?

Houtworm bestrijding? Houtwormdood!Als u uw meubel opnieuw gaat politoeren of anderszins opknappen heeft u natuurlijk weinig trek in illegale bewoners in de vorm van houtwormen, boktorren of bonte knaagkevers.

 

Houtworm bestrijding is dan ook bij veel oude meubelen geen overbodige luxe en kan uitstekend worden verricht met onze Houtwormdood.

 

De werkwijze bij houtwormbestrijding is als volgt:

  1. Oude verf, was, olie en laklagen verwijderen met Afbijt zonder spoelen of traditionele afbijt.
  2. Gangen open halen en schoonmaken met stofzuiger of compressor.
  3. Boormeel afvoeren en bij voorkeur verbranden.
  4. Houtwormdood ruim aanbrengen met kwast, door dompelen of spuiten met een grove druppel tot het product net niet af druipt.
  5. Voor behandeling van reeds aangetast hout dient minimaal 250 ml per vierkante meter aangebracht te worden. Als het product te snel afrduipt kan deze hoeveelheid ook in meerdere lagen worden aangebracht.
  6. Voor preventieve behandeling van nieuw hout volstaat circa 125 ml per vierkante meter. In dat geval dient het hout uiteraard eerst alle bewerkingen zoals boren, schaven, kepen en dergelijke ondergaan te hebben. Als na behandeling nog werkzaamheden worden verricht dienen de bewerkte plaatsen opnieuw behandeld te worden.
  7.  Na aanbrengen van de Houtwormdood het oppervlak minimaal 48 uur maar liever nog een week laten drogen.
  8. Vervolgens afwerken met een product naar keuze.

 

Let op!

Schade door Bonte KnaagkeversNiet toepassen op plaatsen waar kinderen van 0 tot 4 jaar toegang hebben.

Neem passende maatregelen ter bescherming van uw gezondheid. Hoewel permetrine amper schadelijk is voor de mens ( permetrine wordt ook gebruikt tegen hoofdluis bijvoorbeeld) is het toch beter om het zekere voor het onzekere te verkiezen.

 

Houtworm bestrijding: Na de houtworm bestrijding kunt u uw hout naar keus afwerken met politoer, was, lak of een van onze natuurlijke oliën.

 

 

Houtwormdood

Houtwormdood, 1 liter

Met Houtwormdood legt u alle houthappers op duidelijk wijze uit dat het feestmaal is afgelopen en u verder zelf van uw meubelen wilt genieten. Kijk op deze pagina voor meer informatie