• Beschrijving

Ik wil mijn pakje met de gewone post ontvangen omdat dat goedkoper is.

Deze vraag bevat twee aspecten, te weten "waarom niet met gewone post" en "dat is goedkoper".

Waarom niet met gewone post?

Een groot aantal van onze produkten dient behandeld te worden als gevaarlijke stoffen (de meeste omdat ze brandbaar zijn). Dergelijke produkten mogen niet via de gewone post verzonden worden zodat wij voor al onze zendingen een contract hebben afgesloten met een professionele koerier die wel in staat is om volgens de geldende regelgeving onze zendingen te verwerken. Om onze bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk, en daarmee uw prijzen laag, te houden werken wij met 1 transporteur. Door deze werkwijze zorgen we er niet alleen voor dat uw bestelling netjes op de plaats van bestemming komt maar zorgen we er ook voor dat dat veilig en volgens de geldende voorschriften gebeurt zodat iedereen die onze pakketten behandelt (met de daarin aanwezige gevaarlijke stoffen) zo min mogelijk risico loopt. Wel zo prettig toch als bijvoorbeeld uw zoon, dochter of buurjongen in een sorteercentrum werkt waar uw pakket langs komt?

 

Gewone post is toch goedkoper?

De kosten die wij in rekening brengen zijn verpakkings- en verzendkosten en bevatten derhalve niet alleen de kosten voor de porto. Hoewel het dus wellicht lijkt dat het verzenden middels gewone post goedkoper zou zijn is dat niet het geval en betaalt u nu zelfs minder dan wanneer wij uw bestelling per gewone post zouden (kunnen) verzenden. De door ons berekende verzendkosten zijn het gemiddelde van alle door ons betaalde kosten en zijn derhalve slechts kostendekkend, u betaalt dus géén afhandelingskosten, géén verwerkingskosten en géén andere verstopte toeslagen.  

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten en vinden daarom dat ook de verzending keurig in orde moet zijn zodat we óók op dat vlak geen concessies doen. Zo zorgen we er samen voor dat eenieder die met deze producten in aanraking komt geen onnodig risico loopt en u uw bestelling zo snel mogelijk in goede orde ontvangt.

O ja, voor de kosten die we in rekening brengen is uw zending natuurlijk ook verzekerd dus mócht er onverhoopt iets mis gaan dan zorgen wij er natuurlijk gewoon voor dat uw bestelling alsnog keurig bij u wordt afgeleverd. Ook wel zo prettig toch?.